Get Adobe Flash player
Podkarpackie Strona główna

Marcowa korekta rozkładu jazdy

 Z dniem 1 marca br. ulegnie zmianie rozkład jazdy pociągów kursujących na terenie województwa podkarpackiego.

Spowodowane to jest I korektą roczną rozkładu jazdy, a przede wszystkim: urealnieniem czasów jazdy pociągów przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i długoterminowymi zamknięciami torów dla wykonania prac naprawczych oraz robót inwestycyjnych.

Główne zmiany wynikające z korekty rozkładu jazdy przewoźnika Przewozy Regionalne dotyczą pociągów interRegio:
  • rozszerzenie terminów kursowania pociągów   na codziennie dla pociągów : nr 36120 Galicja relacji Rzeszów odj. 6.15 - Wrocław przyj.13.19; nr 34124 Podkarpacie   relacji Rzeszów odj. 15.51- Gliwice przyj. 20.40
  • skrócenie terminu kursowania na kursuje w sobotę dla pociągu nr 27120 Wielkopolanin relacji Stalowa Wola Rozw. odj.9.07 – Poznań przyj.21.26  
  •  zmiana godzin kursowania pociągu nr 33128 relacji Przemyśl odj.17.57 – Kraków przyjazd 21.48 na Przemyśl odj.5.50 – Kraków przyjazd 9.33
 
Na linii 71 nastąpi korekta rozkładu jazdy wszystkich pociągów, w związku ze zmianą przez PKP Polskie Linie Kolejowe parametrów linii oraz urealnieniem czasów jazdy na tej linii. Dotyczy to pociągów relacji Rzeszów – Stalowa Wola Rozwadów- Lublin oraz Rzeszów – Tarnobrzeg.

Poprawiony (piątek, 25 lutego 2011 14:27)

Więcej…

 

Trzeci szynobus już na torach

2 lutego dokonano odbioru trzeciego autobusu szynowego typu 214 Mb –MIŃSK-1. Dwa szynobusy dostarczone jeszcze w grudniu 2010 r. kursują już na trasie Jasło-Zagórz, Jarosław-Horyniec-Zdrój. Producent pojazdów, ZNTK „Mińsk Mazowiecki”, ma dostarczyć w bieżącym roku jeszcze dwa jednoczłonowe autobusy szynowe.

Zakupione pojazdy reprezentują najwyższy poziom europejski. Wyposażenie szynobusu jest takie samo jak dwóch dostarczonych w grudniu 2010 r. Ma przestronny przedział dla pasażerów. Nad bezpieczeństwem pasażerów czuwa system kamer monitorujących to, co dzieje się wewnątrz pojazdu. Przedział jest klimatyzowany, wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 
Obecnie na terenie województwa znaczna część regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich realizowana jest przy wykorzystaniu przestarzałego taboru kolejowego (lokomotywy spalinowe), które w znaczący sposób negatywnie wpływają na zanieczyszczenie środowiska przez wysoki poziom emisji spalin.
 
Dla przypomnienia: w województwie podkarpackim kursuje 6 autobusów szynowych. Cztery z nich zostały zakupione w latach 2004-2005 i dwa w 2010 r. w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP.
 

Pierwsze pojazdy dostarczone

30 grudnia samorząd województwa podkarpackiego odebrał pierwsze dwa nowe, spalinowe autobusy szynowe 214 Mb w wersji MIŃSK 1. Pojazdy te są dedykowane do przewozów regionalnych i zostały wyprodukowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki SA.

Przestronne wnętrze, nowoczesny napęd (wysokoprężne silniki MTU) oraz 50 procent powierzchni niskiej podłogi – to najważniejsze cechy autobusu szynowego MIŃSK 1 wyprodukowanego na zamówienia urzędu marszałkowskiego województwa podkarpackiego. W ramach podpisanej umowy powstanie pięć takich pojazdów. Będą obsługiwały ruch regionalny w województwie.
 
 
Nowe szynobusy prezentują się nowocześnie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na szlaku można rozpoznać je po czerwono-żółtej malaturze. Jednak dla pasażerów najważniejsze pozostaje wyposażenie pojazdu, które zapewnia komfort podróżowania - przestronne klimatyzowane wnętrze. Wewnątrz pojazdu zainstalowano monitoring, który pozwala na obserwację i rejestrację obrazu ze strefy drzwi wejściowych oraz z wnętrza pojazd.

Poprawiony (środa, 26 stycznia 2011 11:55)

Więcej…

 

Umowa na nowe szynobusy podpisana

W czwartek 16 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego a Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” na zakup pięciu jednoczłonowych autobusów szynowych o napędzie spalinowym.

W maju samorząd województwa podkarpackiego ogłosił przetarg na dostawę pięciu jednoczłonowych autobusów szynowych. Najkorzystniejszą ofertę złożył ZNTK „Mińsk Mazowiecki”, który wyprodukuje i dostarczy pięć nowych szynobusów dla Podkarpacia. Łączny koszt inwestycji wyniesie 24,4 mln zł. Zakup nowego taboru kolejowego realizowany jest w ramach projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”. Projekt finansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa podkarpackiego.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:09)

Więcej…

 

Przetarg na pięć szynobusów dla Podkarpacia rozstrzygnięty

Trzy nowe szynobusy mają pojawić się na Podkarpaciu do końca bieżącego roku. Pojazdy zostaną wyprodukowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA.

W dniu 4 sierpnia br. miało miejsce otwarcie ofert na dostawę pięciu nowych jednoczłonowych autobusów szynowych dla województwa podkarpackiego. Do przetargu oprócz ZNTK stanęły dwie firmy: NEWAG Nowy Sącz i PESA Bydgoszcz. Decydującym kryterium wyboru dostawcy nowych pojazdów była cena. Newag zaproponował 27,4 mln zł zaś PESA 30,5 mln zł. Wygrał ZNTK Mińsk Mazowiecki, który zaproponował najniższą cenę. Szynobusy kosztować będą łącznie 24,4 mln zł.
Nowe pojazdy zakupione zostaną dzięki unijnemu wsparciu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Część środków pochodzić będzie z budżetu województwa podkarpackiego.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:09)

Więcej…

 

Decyzja o realizacji projektu

 
W dniu 15 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego pn.: „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”. Projekt, którego Beneficjentem jest Województwo Podkarpackie dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna, Schemat E Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup pięciu sztuk nowych jednoczłonowych autobusów szynowych o napędzie spalinowym oraz dwóch sztuk czteroczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowej realizacji ww. projektu, planuje się przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę autobusów szynowych i EZT’ów. Przetarg na dostawę pięciu sztuk autobusów szynowych został już ogłoszony. Dostawa pierwszego pojazdu zaplanowana jest w grudniu br., natomiast ostatniego w lipcu 2012 r.

Poprawiony (poniedziałek, 04 października 2010 10:10)

Więcej…

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Polskie Koleje Państwowe
Modernizacja linii kolejowych
Przewozy Regionalne
Rozkład jazdy PKP